Dni Seniora ? święto nie wszystkim znane, lecz bardzo potrzebne

  • 0
  • 14 lipca 2017

W roku 2017 Ogólnopolski Dzień Seniora przypada 20 listopada, Europejski Dzień Seniora ? 20 października, natomiast Międzynarodowy Dzień Osób Starszych będziemy świętować 1 października. Jednak jak się okazuje to nie jedyne daty, kiedy możemy obchodzić święto naszych bliskich, którzy weszli już na dobre w swoją jesień życia. Lokalnie niemal przez cały rok obchodzone są miej lub bardziej huczne wydarzenia, w tym imprezy, spotkania, koncerty i pikniki, będące wyrazem obchodzenia tego wyjątkowego święta. Dlaczego warto uczestniczyć w obchodach dni seniorów?

Wszystkie daty dni seniorów mają wspólny cel ? jaki?

Niezależnie od tego, czy dni seniora świętowane są na poziomie lokalnym, ogólnopolskim, czy nawet światowym, zawsze i niezmiennie towarzyszy im jeden i ten sam kierunek i cel ? kształtowanie w społeczeństwie świadomości i odpowiedniego postrzegania osób starszych oraz podejmowanie wszelkiego rodzaju działań zapewniających seniorom godne życie.

Uroczystym i radosnym obchodom towarzyszą zatem spotkania, konferencje i konkretne działania ukierunkowane na walkę ze społecznym wykluczeniem osób w podeszłym wieku, zwiększenie dostępności opieki medycznej dedykowanej osobom starszym oraz umożliwienie seniorom pełniejszego korzystania ze sfery usług i wydarzeń o charakterze kulturalnym i społecznym.

Skąd pomysł obchodów Dnia Seniora?

Według powszechnych szacunków, w 2050 roku liczba osób w wieku powyżej 60 lat wzrośnie na świecie do około 2 miliardów. Dzisiaj seniorzy stanowią grupę około 600 milionów osób i jak widać liczba ta konsekwentnie rośnie, a społeczeństwa po prostu starzeją się. Stąd też takie zainteresowanie problemami, oczekiwaniami i potrzebami tej właśnie grupy społecznej.

Niezależnie od tego, czy samodzielnie troszczymy się o naszych bliskich seniorów, czy też wspiera nas w tym dom opieki dla osób starszych, warto zainteresować się wydarzeniami towarzyszącymi obchodom dni seniora. To zarówno zwrot ku aktualnym problemom i tematom, jak dotyczą seniorów w naszym kraju i na świecie, a także sposobność spędzenia przez osoby starsze wyjątkowego czasu wśród innych osób w tym samym wieku.

Jakie wydarzenia towarzyszą obchodom Dni Seniora?

Program wydarzeń związanych z obchodami dni seniora może być bardzo różny i ściśle zależy od pomysłu i inicjatywy organizatora tychże obchodów. Zazwyczaj seniorzy mogą skorzystać podczas swojego święta z możliwości uczestniczenia w różnego typu warsztatach, piknikach, czy też koncertach. Organizatorzy dbają tutaj o zróżnicowane atrakcje o charakterze sportowym (nordic walking), czy też z zakresu kultury i sztuki, ale także umożliwiają seniorom skorzystanie z porad medycznych, między innymi podczas spotkań z lekarzami specjalistami lub dietetykami.

Warto tutaj dodać, że obchody dni seniorów są najczęściej zorganizowane w taki sposób, aby wydarzenia stanowiły atrakcję dla całej rodziny.

Komentarze:

Leave a Reply