Czym jest kompleksowa ocena geriatryczna?

  • 0
  • 17 lipca 2017

Obawy o dostęp do zarówno podstawowej, jak i specjalistycznej opieki medycznej to jedno z zagadnień niepokojących dzisiejszych seniorów. Jeśli dołączyć do tego rolę profilaktyki oraz specyfikę wieku podeszłego i towarzyszących mu chorób, schorzeń i dolegliwości, uzyskujemy wyraźną i absolutnie konieczną do zaspokojenia potrzebę kompleksowej diagnozy medycznej osób starszych. Na czym więc polega całościowa ocena geriatryczna?

Diagnostyka chorób osób starszych wymaga szczególnego i w pełni profesjonalnego podejścia

Kompleksowa ocena geriatryczna powstała jako odpowiedź na potrzebę szczególnego i w pełni profesjonalnego podejścia do zagadnienia chorób wieku późnego. Tego rodzaju ocena może dotyczyć każdego seniora, zamieszkującego zarówno samodzielnie, jak i korzystającego z rozwiązania, jakim jest dom opieki dla osób starszych.

Całościowa ocena geriatryczna to proces wielokierunkowy, jednak w pełni zintegrowany. Polega on na profesjonalnej, kompleksowej diagnostyce mającej na celu analizę stanu zdrowia osoby starszej, jej potrzeb i priorytetów w zakresie opieki medycznej, rehabilitacyjnej i sanatoryjnej, określenie zdolności seniora do samodzielnego funkcjonowania oraz identyfikację jego potrzeb w zakresie leczenia, a także potrzeb psychologicznych i socjalnych.

W jaki sposób przeprowadza się ocenę geriatryczną?

Kompleksowa diagnostyka chorób osób starszych powinna zostać przeprowadzona przez zespół składający się z lekarza, pielęgniarki, psychologa, rehabilitanta oraz pracownika socjalnego. Podczas wykonywanej diagnozy, sprawdzeniu zostają poddane:

stan sprawności / samodzielności pacjenta w zakresie prostych i złożonych czynności życiowych (np. sprawność ubierania się, możliwości korzystania z toalety, samodzielnego jedzenia, czy też wstawania z łóżka, ale także umiejętność korzystania z telefonu lub też zdolność samodzielnego dotarcia w odległe miejsce),

jego kondycja fizyczna (stan lub forma fizyczna, w tym ocena równowagi i chodu, ocena ryzyka powstawania odleżyn, ocena stanu odżywienia),

stan umysłowy pacjenta (w tym weryfikacja orientacji w czasie i miejscu, zdolności zapamiętywania, koncentracji, liczenia przypominania sobie oraz funkcji językowych, diagnostyka w kierunku choroby Alzheimera oraz depresji),

kwestie socjalno ? środowiskowe (podczas oceny zbadane zostają warunki życia seniora oraz to, czy i jeśli tak, to w jaki sposób, otoczenie wpływa na stan zdrowia fizycznego i psychicznego pacjenta).

Poszczególne składowe oceny to badania medyczne, informacje uzyskane podczas wywiadu z pacjentem, wyniki testów psychologicznych,  czy też sprawnościowych, a także rozmowy diagnostów z członkami najbliższej rodziny pacjenta oraz jego sąsiadami.

 

Komentarze:

Leave a Reply