Aktywizacja i rozwój seniorów ? czy to potrzebne?

 • 0
 • 21 października 2016

Aktywizacja osób starszych dla wielu wydaje się czymś zbędnym, na co nie warto poświęcać czasu, energii i pieniędzy. Świadomość taka funkcjonuje zwłaszcza w stosunku do osób będących pensjonariuszami domów opieki. To jednak niezwykle mylne spojrzenie na temat rozwoju i aktywizacji seniorów. Wsparcie w codziennych obowiązkach w celu dalszego, samodzielnego ich wykonywania przez osoby w podeszłym wieku, a także odpowiednia organizacja czasu wolnego, to źródło rozwoju i możliwość zachowania na dłużej sprawności fizycznej oraz intelektualnej przez osoby starsze.

Terapia zajęciowa dla seniora

Czym jest terapia zajęciowa? Termin ten zazwyczaj kojarzy się nam z zajęciami dla osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie. Jednak zakres podmiotowy terapii zajęciowej jest znacznie szerszy, bowiem może dotyczyć także osób w podeszłym wieku, oraz wszystkich wymagających pomocy, zwłaszcza w sferze psychicznej.

Terapia zajęciowa to rodzaj ergoterapii, czyli formy pracy traktującej różne rodzaje zajęć i rekreacji w kategoriach środków terapeutycznych.

Podstawowy cel terapii zajęciowej to aktywizacja osób biorących udział w zajęciach. Wykonywanie konkretnych czynności o charakterze usprawniającym, zarówno intelektualnie, jak i ruchowo, pozwala na zatrzymanie procesów chorobowych, pełne lub znaczne usamodzielnienie uczestników zajęć, a także ułatwienie procesu przekwalifikowania zawodowego.

Terapia zajęcia ma także za zadanie stworzenie takiej przestrzeni, aby uczestnicy zajęć czuli się bezpieczni, akceptowani i rozumiani. To umożliwienie, wszystkim biorącym udział w terapii, rozwijania swoich pasji i zainteresowań, a przez to rozwijanie i utrzymanie sprawności manualnej i intelektualnej.

Seniorzy są chętnymi i niezwykle aktywnymi uczestnikami zajęć terapeutycznych. Wbrew pozorom osoby starsze wciąż chcą i potrzebują się rozwijać, tym samym z ogromnym zaangażowaniem uczestniczą w warsztatach przygotowywanych specjalnie dla nich. Jaką konkretnie formę mogą przybierać zajęcia terapeutyczne dedykowane osobom starszym?

 1. Zabawy na dworze, spacery, zajęcia gimnastyczne, w tym choreoterapia, czyli terapia przez taniec ? wszystko to ma na celu poprawę sprawności fizycznej seniorów. Nawet niewielki, jednak regularny ruch, zwłaszcza na świeżym powietrzu, potrafi przynieść nieocenione korzyści dla zdrowia osoby w podeszłym wieku.
 2. Warsztaty plastyczne. Terapia sztuką jest znana od dawna, a efekty, jakie przynosi, bywają imponujące. Zajęcia z malowania, rzeźbienia, rysunku, wycinania ? wszystko to usprawnia umiejętności manualne, usamodzielnia oraz poprawia sprawność intelektualną seniorów.
 3. Terapia oparta na słowie. Ten rodzaj zajęć to przede wszystkim rozmowy, pogawędki, dyskusje i debaty prowadzone przez osoby starsze. Doskonała forma angażująca i usprawniająca intelektualnie.
 4. Muzykoterapia, zatem terapia oparta przede wszystkim na słuchaniu muzyki. Warsztaty muzyczne pozwalają osobom starszym zrelaksować się. Muzykoterapia to także wspólne śpiewanie, doskonale wpływające na integrację społeczną seniorów, nauka gry na instrumentach i ćwiczenia rytmiczne.
 5. Silwoterapia, dedykowana przede wszystkim seniorom z zamiłowaniem do przyrody, gdyż ta forma terapii opiera się na obcowaniem osób starszych ze światem roślin i zwierząt. Zajęcia pozwalają na odprężenie i zrelaksowanie się.

Jakie efekty przynosi terapia zajęciowa w przypadku osób w podeszłym wieku? To przede wszystkim:

 1. Możliwość utrzymania sprawności fizycznej.
 2. Pobudzanie kreatywności, możliwość zachowania sprawności intelektualnej.
 3. Możliwość realizacji własnych pasji, zainteresowań.
 4. Pobudzanie zaradności.
 5. Aktywny kontakt z innymi uczestnikami zajęć.
 6. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów.

Aktywizacja seniorów to także korzystanie z lokalnych inicjatyw

Warto pamiętać o tym, że na aktywizację seniorów nigdy nie jest ani za wcześnie, ani za późno. Efekty, jakie może przynieść każda z wymienionych powyżej, a także niemal każda inna forma aktywności i rozwoju, są bezcenne. W ramach lokalnych inicjatyw dedykowanych seniorom (http://www.wrzos.org.pl/?id=128&m=22), funkcjonują liczne koła samopomocowe i świetlice dzienne, organizowane są zajęcia warsztatowe, a sami seniorzy angażują się w projekty będące np. przygotowaniem spektaklu teatralnego dla dzieci. Warto znaleźć w okolicy wartościowe zajęcia dla bliskiego nam seniora. Jeśli natomiast pojawia się w naszym życiu konieczność wyboru domu opieki dla bliskiej nam osoby starszej, niech to będzie miejsce z ofertą zajęć. Jeśli formalnie zajęcia takie nie są organizowane, ważne, by personel domu opieki sprzyjał i angażował się w rozwój i aktywizację naszych seniorów.

Komentarze:

Leave a Reply